5756611400433664
Monchhichi x toolbar T-Power 拉動式切碎器 ZZMTATB0164M 產品介紹: • 容器採用TritanTM 製造,不含BPA及無氣味殘留 • 近乎玻璃的透明度,而且安全、耐用 • 3葉彎刀片設計,拉動繩索一次,就如切割24次,切剁更快速,更輕鬆 • 拉動繩索的次數不同,食物的粗細也不同;拉繩次數越多,食材切剁 得越細小 • 蓋邊有安全卡榫,拉動時不易灑 Product #: ilovekitchen-Monchhichi x toolbar T-Power 拉動式切碎器 ZZMTATB0164M 2024-06-07 Regular price: $HKD$138.0 Available from: I Love KitchenIn stock